\r\n\r\n\r\n

TẦNG 29

Sơ đồ căn hộ tâng 29
Tổng thể mặt bằng căn hộ tầng 29
Căn hộ 1 3PN tầng 29
Căn hộ 1 3PN tầng 29
Căn hộ 2 1PN tầng 29
Căn hộ 2 1PN tầng 29

Căn hộ 3 STUDIO PENTHOUSE tầng 29
Căn hộ 3 STUDIO PENTHOUSE tầng 29

Căn hộ 4 2PN PENTHOUSE tầng 29
Căn hộ 4 2PN PENTHOUSE tầng 29

Căn hộ 5 2PN tầng 29
Căn hộ 5 2PN tầng 29
Căn hộ 6 3PN tầng 29
Căn hộ 6 3PN tầng 29

Căn hộ 7 2PN tầng 29
Căn hộ 7 2PN tầng 29

Căn hộ 8 2PN tầng 29
Căn hộ 8 2PN tầng 29

Căn hộ 9 2PN tầng 29
Căn hộ 9 2PN tầng 29
Chat ngay